10-9-18 Minutes.pdf
  
11/16/2018 4:00 PMChelo Deleon
11-13-18 Minutes.pdf
  
12/18/2018 5:07 PMChelo Deleon
12-11-18  Minutes.pdf
  
2/27/2019 4:01 PMChelo Deleon
12-18-18 Minutes.pdf
  
2/27/2019 4:00 PMChelo Deleon
1-22-19 Minutes.pdf
  
2/13/2019 9:52 AMChelo Deleon
1-29-19 Minutes Study Session.pdf
  
2/13/2019 9:52 AMChelo Deleon
2.12.19 Minutes.pdf
  
3/13/2019 5:37 PMChelo Deleon
3-12-19 Minutes.pdf
  
4/30/2019 2:30 PMChelo Deleon
4-16-19 Minutes.pdf
  
5/13/2019 10:50 AMChelo Deleon
4-2-19 Minutes (Appointment).pdf
  
4/17/2019 12:31 PMChelo Deleon
5-7-19 Minutes.pdf
  
6/19/2019 5:09 PMChelo Deleon
8-14-18 Board Minutes.pdf
  
9/14/2018 3:56 PMChelo Deleon
8-21-18 Minutes Study Session.pdf
  
9/14/2018 3:55 PMChelo Deleon
9.11.18 Board Mintues.pdf
  
10/11/2018 8:47 AMChelo Deleon
Minutes 7-24-18.pdf
  
8/21/2018 8:25 AMChelo Deleon