Minutes 10-6-15.pdf
  
11/17/2015 8:48 AMChelo Deleon
Minutes 11-10-15.pdf
  
1/21/2016 10:34 AMChelo Deleon
MINUTES 1-12-16 Study Session (1).pdf
  
2/18/2016 5:52 PMChelo Deleon
MINUTES 1-19-16.pdf
  
2/18/2016 5:52 PMChelo Deleon
Minutes 12-8-15.pdf
  
1/21/2016 10:34 AMChelo Deleon
Minutes 2-16-16.pdf
  
3/22/2016 9:28 AMChelo Deleon
Minutes 2-9-16.pdf
  
3/22/2016 9:28 AMChelo Deleon
Minutes 3-15-16.pdf
  
6/9/2016 3:52 PMChelo Deleon
Minutes 4-12-16.pdf
  
5/13/2016 4:11 PMChelo Deleon
Minutes 5-10-16.pdf
  
1/11/2017 11:29 AMChelo Deleon
Minutes 6-21-16.pdf
  
8/16/2016 4:11 PMChelo Deleon
Minutes 6-28-16.pdf
  
8/30/2016 1:16 PMChelo Deleon
Minutes 8-11-15.pdf
  
9/16/2015 4:39 PMChelo Deleon
Minutes 9-15-15.pdf
  
10/15/2015 10:22 AMChelo Deleon
Minutes Special Mtg 3-31-16.pdf
  
6/9/2016 3:51 PMChelo Deleon
Minutes Study Session 3-1-16.pdf
  
6/9/2016 3:51 PMChelo Deleon
Minutes Study Session 6-21-16.pdf
  
8/16/2016 4:09 PMChelo Deleon
Minutes_7-21-15.pdf
  
8/14/2015 10:09 AMChelo Deleon
Minutes_Study Session 4-26-16.pdf
  
5/13/2016 4:11 PMChelo Deleon