Minutes 10-7-14.pdf
  
12/23/2014 8:10 AMChelo Deleon
Minutes 11-12-14.pdf
  
12/31/2014 10:02 AMChelo Deleon
Minutes 12-9-14.pdf
  
1/30/2015 10:57 AMChelo Deleon
Minutes 3-3-15.pdf
  
6/25/2015 4:52 PMChelo Deleon
Minutes 4-14-15.pdf
  
5/19/2015 6:14 PMChelo Deleon
Minutes 6-23-15.pdf
  
7/23/2015 9:06 AMChelo Deleon
Minutes 7-29-14.pdf
  
8/22/2014 10:25 AMChelo Deleon
Minutes 8-19-14.pdf
  
9/10/2014 5:31 PMChelo Deleon
Minutes 9-9-14.pdf
  
10/8/2014 12:01 PMChelo Deleon
Minutes May 11, 2015.pdf
  
10/7/2015 4:02 PMChelo Deleon
Minutes May 12, 2015.pdf
  
11/19/2015 7:56 AMChelo Deleon
Minutes May 14, 2015.pdf
  
10/7/2015 4:02 PMChelo Deleon
Minutes_1-26-15.pdf
  
3/10/2015 9:17 AMChelo Deleon
Minutes_1-27-15.pdf
  
3/10/2015 9:17 AMChelo Deleon
Minutes_2-10-15.pdf
  
3/10/2015 9:17 AMChelo Deleon
Minutes_StudySession January 13, 2015.pdf
  
1/30/2015 10:57 AMChelo Deleon